Методичні рекомендації по використанню технічних засобів навчання

Рекомендації для педагогів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), технічних засобів навчання в ДНЗ

Сучасне життя неможливо уявити без комп'ютерів. Переваги комп'ютерного навчання безсумнівні, а необхідність оволодіння комп'ютерною грамотою тим, кому належить жити в XXI столітті, очевидна.

Однак комп'ютеризація освіти і дозвіллєвої діяльності має ряд негативних моментів, які можуть надати несприятливий вплив на здоров'я. Робота, заняття або гри на комп'ютері пов'язані з впливом на користувача, будь він дитина або дорослий.

Тому дуже важливо дотримуватися певні вимоги.

Вимоги до використання технічних засобів в організації навчання дошкільнят.

Вимоги Санпін 2.4.1.2660-10.

6.11. Для показу діафільмів використовують стандартні проектори та екрани з коефіцієнтом відбиття 0,8. Висота підвісу екрану над підлогою повинна бути не менше 1 м і не більше 1,3 м. Показ діафільмів безпосередньо на стіні не допускається. Співвідношення відстані проектора від екрану і відстані глядачів першого ряду від екрану представлено в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Вимоги до організації перегляду діафільмів

 

Відстань проектора 
від екрану (м)

Ширина екранного 
зображення (м)

Відстань 1-го ряду 
від екрану (м)

4,0

1,2

2,4

3,5

1,0

2,1

3,0

0,9

1,8

2,5

0,75

1,5

2,0

0,6

1,2

 

6.12. Для перегляду телепередач і відеофільмів використовують телевізори з розміром екрана по діагоналі 59 - 69 див. Висота їх установки повинна становити 1 - 1,3 м. При перегляді телепередач дітей розташовують на відстані не ближче 2 - 3 м і не далі 5 - 5,5 м від екрана. Стільці встановлюють у 4 - 5 рядів (з розрахунку на одну групу); відстань між рядами стільців має бути 0,5 - 0,6 м. Дітей розсаджують з урахуванням їх зростання.

12.20. Безперервна тривалість перегляду телепередач і діафільмів у молодшій і середній групах - не більш 20 хв., старшої та підготовчої - не більше 30 хв. Перегляд телепередач для дітей дошкільного віку допускається не частіше 2 разів у день (в першу і другу половину дня). Екран телевізора має бути на рівні очей дитини, що сидить або трохи нижче. Якщо дитина носить окуляри, то під час передачі їх слід обов'язково надіти.

Перегляд телепередач у вечірній час проводять при штучному освітленні груповий верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра або настільна лампа), розміщеним поза полем зору дітей. Щоб уникнути відбиття сонячних відблисків на екрані в денні години вікна слід закривати легкими світлими шторами.

12.21. Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп'ютерів для дітей 5 - 7 років слід проводити не більше одного протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої працездатності: у вівторок, середу і четвер. Після роботи з комп'ютером з дітьми проводять гімнастику для очей. Безперервна тривалість роботи з комп'ютером у формі розвиваючих ігор для дітей 5 років не повинна перевищувати 10 хвилин і для дітей 6 - 7 років - 15 хвилин. Для дітей, які мають хронічну патологію, частохворіючих (більше 4 разів у рік), після перенесених захворювань протягом 2 тижнів тривалість безпосередньо освітньої діяльності з використанням комп'ютера повинна бути скорочена для дітей 5 років до 7 хвилин, для дітей 6 років - до 10 хв.

Для зниження стомлюваності дітей в процесі безпосереднього здійснення освітньої діяльності з використанням комп'ютерної техніки необхідно забезпечити гігієнічно раціональну організацію робочого місця: відповідність меблів зросту дитини, достатній рівень освітленості. Екран відеомонітора повинен знаходитися на рівні очей або трохи нижче, на відстані не ближче 50 див. Дитина, носить окуляри, має займатися за комп'ютером у них. Неприпустимо використання одного комп'ютера для одночасного заняття двох або більше дітей. Безпосередньо освітню діяльність з дітьми з використанням комп'ютерів проводять в присутності педагога або вихователя (методиста).

Рекомендації по використанню комп'ютерних програм та техніка безпеки при роботі з ними

Заняття на комп'ютері повинні бути комплексними. Вони включають в себе 3 етапи.

 

I етап - підготовчий.

Йде занурення дитини в сюжет заняття, період підготовки до комп'ютерної гри через розвиваючі ігри, бесіди, конкурси, змагання, які допоможуть йому впоратися з поставленим завданням. Включається гімнастика для очей, пальчикова гімнастика для підготовки зорового, моторного апарату до роботи.

 

II етап - основний.

Включає в себе оволодіння способом управління програмою для досягнення результату і самостійну гру дитини за комп'ютером. Використовується кілька способів "занурення" дитини в комп'ютерну програму:

1 спосіб. Послідовне пояснення дитині призначення кожної клавіші з підключенням навідних і контрольних питань.

2 спосіб. Орієнтуючись на придбані дитиною навички роботи з комп'ютером, познайомити з новими клавішами, їх призначенням.

3 спосіб. Дитині пропонується роль дослідника, експериментатора, надається можливість самостійно розібратися зі способом управління програмою.

4 спосіб. Дитині пропонується картка-схема, де задається алгоритм управління програмою. На перших етапах діти знайомляться з символами, промовляють і відпрацьовують способи управління з педагогом, надалі самостійно "читають" схеми.

 

III етап - заключний.

Необхідний для зняття зорової напруги (проводиться гімнастика для очей), для зняття м'язового та нервового напруги (фіз. хвилинки, точковий масаж, масаж впередистоящему, комплекс фізичних вправ, розслаблення під музику).

Заняття проводяться по підгрупах 4-8 чоловік 2 рази на тиждень у першій половині дня.

Тривалість кожного етапу заняття:

1 етап - 10-15 хвилин,

2 етап - 10-15 хвилин,

3 етап - 4-5 хвилин.

Після кожного заняття провітрювання приміщення.

Заняття побудовані на ігрових методах і прийомах, що дозволяють дітям у цікавій, доступній формі отримати знання, вирішити поставлені педагогом завдання.

Для більш ефективного, міцного оволодіння знаннями програма будується на основі поступового занурення в навчальні блоки, що забезпечують рішення основних груп завдань. Межблочными переходами є програми на розвиток розумових процесів, пам'яті та ігрові заняття.

Для визначення готовності дітей до роботи на комп'ютері проводиться діагностика з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей дітей. Вона дозволяє визначити рівень розвитку психічних процесів, фізичних та інтелектуальних здібностей, знайти індивідуальний підхід до кожної дитини в ході занять, підбирати індивідуально для кожної дитини рівень складності завдань, спираючись на зону найближчого розвитку.

Діагностика проводиться 3 рази на рік.

На початку року (серпень-початок вересня) визначається загальний рівень розвитку дитини.

1) Вивчення особистості:

· вивчення вміння зберігати мета в умовах скрути успіху;

· вивчення самоконтролю.

2) Вивчення пізнавальної сфери:

· оцінка рівня загального психічного розвитку;

· вивчення обсягу довільної уваги;

· вивчення стійкості і розподілу уваги;

· вивчення зорової та слухової пам'яті;

· вивчення оригінальності уяви;

· вивчення словесно-логічного, наочно-схематичного мислення;

· вивчення розумової працездатності.

3) Вивчення фізичного розвитку:

· вивчення швидкості рухів і рівня розвитку координації кисті;

· вивчення координації рухів, взаємодії руки і очей.

У середині року (грудень, січень) проводиться діагностика розвитку мовлення:

· вивчення граматичного ладу мовлення;

· вивчення звукової сторони мовлення;

· вивчення мови дошкільників у спілкуванні з однолітками і дорослими;

· вивчення комунікативних умінь.

В кінці року (квітень, травень) проводиться діагностика для визначення прогресу в розвитку дитини за рік, рівень емоційної, інтелектуальної і фізичної готовності до школи.

1) Вивчення особистості:

· вивчення вміння підпорядковувати свої дії певним правилом, слухати і точно виконувати вказівки дорослого;

· вивчення цілеспрямованості діяльності.

2) Вивчення пізнавальної сфери:

· оцінка рівня загального психічного розвитку (порівняння з результатами першої діагностики);

· вивчення загальної здібності до навчання;

· вивчення стійкості уваги;

· вивчення обсягу пам'яті;

· вивчення рівня сформованості наочно-схематичного мислення;

· вивчення словникового запасу, інтелекту, пов'язаного з мовою, зі

словесно-логічним мисленням.

3) Вивчення фізичного розвитку:

· вивчення швидкості рухів і рівня розвитку координації кисті руки.

Протягом кожного заняття визначається рівень знань, психічних процесів, емоційно-вольових якостей, приділяється більше уваги боязким, невпевненим, сором'язливим дітям. Коригується індивідуальна робота з дитиною в групі, пропонується ряд консультацій для батьків, включають питання додаткових занять удома, а також рекомендації з вивчення та проведення вправ для очей і пальчикової гімнастики в домашній обстановці.

Гігієнічні норми і рекомендації при організації занять:

Максимальна одноразова тривалість роботи не повинна бути більше зазначеної нижче:

Для дітей 6 років 1 -2 груп здоров'я 15 хвилин в день

Для дітей 6 років 3 групи здоров'я 10 хвилин в день

Для дітей 5 років 1 - 2 групи здоров'я 10 хвилин в день

Для дітей 5 років 3 групи здоров'я 7 хвилин в день

Для дітей 6 років, які належать до групи ризику

станом зору 10 хвилин в день

Для дітей 5 років, які належать до групи ризику

станом зору 7 хвилин в день

Протягом одного дня допускається проведення не більше одного заняття з використанням комп'ютера.

Рекомендований час для занять з використанням комп'ютера:

- перша половина дня - оптимальна

- друга половина дня - припустима, проте заняття слід проводити в період другого підйому добової працездатності, в інтервалі від 15 30 хв. до 16ч.30мин., після денного сну і полудня.

Рекомендована максимальна кратність роботи для дітей

6 років - 2 рази на тиждень.

рекомендовані дні тижня для занять з комп'ютером:

вівторок, середа,

четвер - оптимальні;

понеділок - допустимий.

У перший день тижня працездатність ще не досягає бажаного рівня

(порушення режиму у вихідні).

У п'ятницю займатися на комп'ютері небажано, відбувається різке зниження працездатності в силу накопичилася тижневої втоми.

Неприпустимо проводити заняття з комп'ютером у час, відведений для прогулянок і денного відпочинку.

Інструкція з охорони праці при роботі з комп'ютером

1. Загальні вимоги безпеки

1.1 До роботи з комп'ютером допускаються учні, які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.

1.2 При роботі з комп'ютером учні повинні дотримуватися правил поведінки, розклад занять, встановлені режими праці і відпочинку.

1.3 При роботі з комп'ютером можливий вплив на вихованців наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- несприятливий вплив на організм людини неіонізуючих електромагнітних випромінювань відеотерміналів;

- несприятливий вплив на зір візуальних ергономічних параметрів відеотерміналів, що виходять за межі оптимального діапазону;

- ураження електричним струмом.

1.4 Кабінет, де встановлено комп'ютера, повинен бути укомплектований медаптечкой з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої допомоги при травмах або при поганому самопочутті.

1.5 При роботі з комп'ютером дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Кабінет повинен бути оснащений двома вуглекислотними вогнегасниками.

1.6 Про кожний нещасний випадок потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити педагогу. При несправності устаткування, припинити роботу і повідомити про це педагогу.

1.7 У процесі роботи з відеотерміналами вихованці повинні дотримуватися порядок проведення робіт, правила особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.

1.8 Вихованці, які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці, притягуються до відповідальності з усіма вихованцями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 Ретельно провітрити кабінет і переконатися, що температура повітря в кабінеті знаходиться в межах 19 - 21° С, відносна вологість повітря в межах 62 - 55%.

2.2 Переконатися в наявності захисного заземлення устаткування, а також захисних екранів відеотерміналів.

2.3 Включити відеотермінали і перевірити стабільність і чіткість зображення на екранах.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не включати відеотермінали без дозволу педагога.

3.2. При працюючому відеотермінал відстань від очей до екрана має бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр екрана або на 2/3 його висоти.

3.3. Зображення на екранах відеотерміналів має бути стабільним, гранично ясним і чітким, не мати мерехтінь символів і фону, на екранах не повинно бути відблисків і віддзеркалень світильників, вікон і навколишніх предметів.

3.4. Ноги і спина повинні мати опору, а центр монітора повинен знаходитися на рівні очей або трохи вище.

Робота з комп'ютером призводить до підвищених навантажень на органи зору. Розвивається зорове стомлення, яке сприяє виникненню короткозорості, головного болю, дратівливості, нервової напруги і стресу.

Для зменшення зорової напруги необхідні:

гарне освітлення;

чітке і контрастне зображення на екрані комп'ютера;

відстань від очей до екрана комп'ютера - не менше 50 - 60 див.

Це оптимальні умови від обличчя до екрана. При більш близькій відстані може виникнути надмірне напруження аккомодационного апарату очей. Сидіти треба прямо, а не збоку, тому одночасно займатися за комп'ютером може тільки одна дитина, тому, хто сидить збоку умови розглядання зображення на екрані різко погіршуються.

Режим роботи - один з факторів профілактики стомлення. За комп'ютером діти, як правило, дуже активні й емоційні. З цікавістю виконуючи завдання, вони захоплюються і можуть довго сидіти біля монітора, не відчуваючи втоми. Тому слід звернути увагу на зовнішні ознаки втоми:

1. Втрата контролю над собою: дитина часто зачіпає особа, смокче палець, гримасує, кричить і т. п.

2. Втрата інтересу до комп'ютера: дитина часто відволікається, набирає розмови, звертає увагу на інші предмети, не бажаючи продовжувати роботу.

3. "Стомлена" поза: дитина схиляється то в одну, то в іншу сторону, відкидається на спинку стільця, задирає ноги, впираючись в край столу.

4. Емоційно-невротична реакція - крик, підстрибування, істеричний сміх та ін.

Для попередження розвитку перевтоми обов'язкові фізкультурні

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1 У разі появи несправності в роботі відеотермінала слід вимкнути його і повідомити про це педагогу.

4.2 При поганому самопочутті, появі головного болю, запаморочення та ін припинити роботу і повідомити про це педагогу.

4.3 При ураженні електричним струмом негайно відключити відеотермінали, надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу і повідомити про це адміністрацію установи.

5. Вимога безпеки після закінчення роботи

5.1 З дозволу педагога вимкнути відеотермінали і привести в порядок робоче місце.

5.2 Ретельно провітрити і провести вологе прибирання кабінету.

Останнім часом все більшу популярність в дитячих садах набуває створення комп'ютерно - ігрового комплексу.

Вимоги до організації комп'ютерного навчання:

1. Дошкільна установа, яка купує комп'ютерно - ігровий комплекс (КІК), повинно мати в штаті вихователя - методиста для роботи з дітьми в комп'ютерному комплексі.

2. Обладнання Для комп'ютерно-ігрового комплексу повинні бути виділені спеціальні приміщення, що включають комп'ютерний та ігровий зали, безпосередньо примикають один до одного, а також зал для психологічного розвантаження. Не можна встановлювати комп'ютери у ігрових кімнатах, в тісних приміщеннях.

3. Вимоги до комп'ютерного залу. 
3.1. Площа залу повинна бути достатньою для розміщення 6 - 8 комп'ютерів 5-6 м2 на кожну ЕОМ. 
3.2. Стіни і стеля повинні бути пофарбовані в пастельні тони і мати матову фактуру без блиску і блікування. Небажана декоративний розпис, що контрастує з пастельними тонами стін і стелі. 
3.3. Покриття підлоги повинне мати антистатичні властивості. Це можуть бути дерев'яні підлоги, покриті спеціальним лінолеумом. 
3.4. Освітлення рекомендується обладнати зліва по відношенню до дитини, що сидить за комп'ютером. Не можна допускати, щоб діти спостерігали за зображенням в умовах блікування або слабкої освітленості екрана. 
Освітлення залу - в межах 400 люкс, робочого місця дитини - 250 люкс. 
3.5. У комп'ютерному залі необхідна хороша вентиляція повітря. 
3.6. Сумарний час, проведений за комп'ютером, не повинно перевищувати 15 хвилин на тиждень на одну дитину.

4. Вимоги до ігрового залу
4.1. Ігровий зал повинен мати площу не менше 40 м2
4.2. Стіни і стеля повинні бути пофарбовані в кольори, що гармонують із загальною колірною гамою комп'ютерного залу. 
4.3. Ігровий зал оснащується средообразующими модульними предметами, ігровим обладнанням для сюжетно-рольові, сюжетно-дидактичних, дидактичних ігор, конструювання, образотворчої діяльності тощо 
4.4. В залі не повинно бути зайвої декоративності, великої кількості рослин, ігрових тематичних зон.

5. У безпосередній близькості від комп'ютерного ігрового залу необхідно мати майданчик для активних рухів. Це може бути звичайний фізкультурний зал, приміщення для музичних занять, кімната, обладнана за типом міні-стадіону, і т. п. Важливо, щоб були створені всі умови для зміцнення здоров'я дітей, розвитку рухів.

6. Зал психологічного розвантаження (релаксації)
6.1. Зал повинен бути обладнаний для проведення з дітьми процедур, пов'язаних з профілактикою короткозорості, зняття зорового і нервового напруження, які можуть виникати після занять в комп'ютерному залі. 
6.2. По можливості зали слід обладнувати за типом зимового саду: розмістити різні рослини, яскраві квіти, акваріуми, птахів у клітці і т. і. 
6.3. Зал релаксації може мати репродуктор для трансляції заспокійливих мелодій. 
З усього цього можна зробити висновок про те, що в використанні комп'ютера необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців, інакше можна завдати непоправної шкоди здоров'ю дітей.

 

Рекомендації:
1. Найжорсткіші вимоги необхідно пред'являти до монітора. Монітор повинен відповідати міжнародним стандартам безпеки. На сучасному етапі кращими з безпеки визнаються монітори на рідких кристалах. У зв'язку з цим бажано, щоб діти (особливо дошкільнята) користувалися комп'ютером, оснащеним саме таким монітором.
2. Сам комп'ютер (системний блок) повинен бути не раніше 1997 року випуску, що відповідає рівню Pentium II. Комп'ютери попереднього покоління не володіють сучасними технічними можливостями і не підтримують сучасне програмне забезпечення.
3. Важливу роль у зменшенні фізичного навантаження на дитину при роботі з комп'ютером є правильно підібрана меблі, що відповідає віку та росту дитини.
4. Комп'ютер повинен встановлюватися в добре провітрюваному приміщенні, де регулярно проводиться вологе прибирання.
5. Кімната повинна мати гарне, рівномірне освітлення, не допускає відблисків на екрані монітора.

В ДНЗ комп'ютери найчастіше використовуються на розвиваючих заняттях. Заняття триває 30 хвилин і складається з трьох послідовних частин: підготовчої, основної та заключної.

Підготовча частина заняття. В ній йде занурення дитини в сюжет заняття, підготовка до комп'ютерної гри через бесіди, конкурси; залучається досвід дітей зі спостереження за поведінкою тварин, працею дорослих; створюється певна предметно-орієнтована ігрова середовище, аналогічна комп'ютерної гри, стимулює уяву дитини, спонукає його до активної діяльності, допомагає зрозуміти і здійснити завдання на комп'ютері. Підготовча частина є необхідною ланкою розвиваючих занять з використанням комп'ютера, оскільки, в силу вікових особливостей мислення дітей дошкільного віку, без попередньої предметно-опосередкованої діяльності їм важко освоїти маніпуляції з екранними образами. Включається також пальчикова гімнастика для підготовки моторики рук до роботи.

Підготовча частина, як і заключна, може проходити не в комп'ютерному залі, а в суміжній з ним ігрової або фізкультурної кімнаті.

Основна частина заняття включає в себе оволодіння способом управління програмою для досягнення результату і самостійну гру дитини за комп'ютером. Використовується кілька способів «занурення» дитини в комп'ютерну програму:

Послідовне пояснення дитині призначення кожної клавіші з підключенням навідних і контрольних питань.

Орієнтуючись на придбані дитиною навички роботи з комп'ютером, познайомити з новими клавішами та їх призначенням.

Дитині пропонується роль дослідника, експериментатора, надається можливість самостійно розібратися зі способом управління програмою.

Дитині пропонується картка-схема, де задається алгоритм управління програмою. На перших етапах діти знайомляться з символами, промовляють і відпрацьовують способи управління з педагогом, а в подальшому самостійно «читають» схеми.

У заключній частині підводиться підсумок; робиться оцінка виконання та закріплення в пам'яті дитини необхідних умов для дій, понять і смислових структур і правил дії з комп'ютером. Для цієї мети використовуються малювання, конструювання, різні ігри. Також заключна частина заняття необхідна для зняття зорової напруги (проводиться гімнастика для очей), для зняття м'язового напруження (фізхвилинки, точковий масаж, масаж впередистоящему, комплекс фізичних вправ, розслаблення під музику).

Заняття проводяться по підгрупах 4-8 чоловік, 1-2 рази в тиждень, у першій половині дня. Після кожного заняття обов'язкове провітрювання приміщення. Заняття будуються на ігрових методах і прийомах, що дозволяють дітям у цікавій, доступній формі отримати знання, вирішити поставлені педагогом завдання. При цьому комп'ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання, значно розширюючи можливості пред'явлення освітньої та розвиваючої інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації і середовища.

Зміст презентацій

Призначення презентації - візуальне супроводження діяльності педагога. Презентація виступає як засіб педагогічного процесу.

Зміст презентації визначається змістом тієї форми організації навчального процесу (уроку, виховного заходу, виступи тощо), де вона використовується. Тому при оцінці змісту презентації, насамперед, враховується відповідність змісту презентації цілям, структурі самого заходу.

Основне правило для презентації: 1 слайд - 1 ідея. Разом з тим, можна один ключовий момент рознести і на кілька слайдів.

Презентація - це інструмент пред'явлення візуального ряду, призначення якого - створення ланцюжка образів. Тобто кожен слайд повинен мати просту, зрозумілу структуру і містити текстові або графічні елементи, які несуть у собі зоровий образ як основну ідею слайда. Ланцюжок образів повинна повністю відповідати її логікою. Такий підхід сприяє доброму засвоєнню матеріалу і відтворення в пам'яті представленого змісту допомогою асоціацій.

Не варто перевантажувати візуальний ряд занадто детальними й точними даними - це ускладнює сприйняття і запам'ятовування. Для зменшення частки надлишкової інформації необхідний ретельний відбір змісту.

Не варто заповнювати 1 слайд занадто великим обсягом інформації. Пам'ятайте, що людина моментально може запам'ятати трохи. Приблизно це: не більше трьох фактів, висновків, визначень.

Використовуйте короткі слова і пропозиції. Мінімізуйте кількість прийменників, прислівників, прикметників (Наприклад, виносяться ключові слова та фрази, за якими в подальшому вибудовується виступ).

Заголовки мають привертати увагу (але не займати місце та не відволікати).

Оформлення презентацій

Для кращого сприйняття презентації, її впливу на результативність процесу навчання і стан здоров'я дітей і педагогів необхідно дотримуватися наступних рекомендацій.

Розташування інформації на сторінці

Переважно горизонтальне розташування матеріалу.

Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрана

Колір

Пам'ятайте, що колір по-різному впливає і на первинне сприйняття, пропонованого Вами матеріалу, і на його запам'ятовування, і на здоров'я людини. (Наприклад: зелений та білий колір - спокійні, не дратівливі, сприяють інтелектуальної діяльності. Червоний колір привертає увагу, але надає збудливу психологічний вплив.)

Досягайте «колірного рівноваги». Строкаті і різнопланові картинки не будуть вибиватися із загального стилю, якщо ви оформите їх в однакові за кольором, рамочки або створите колажі.

На одному слайді рекомендується використовувати не більше чотирьох кольорів: один для фону, один-два для заголовків і один-два для тексту. Досягайте поєднання кольорів.

Для фону краще використовувати світлі тони. Колір і розмір шрифту, оформлення шаблону повинні бути підібрані так, щоб всі написи читалися.

Шрифт

Вибір розміру шрифту на слайді визначається виходячи з декількох умов:

розміром приміщення і максимальною віддаленістю глядачів від екрану;

освітленістю приміщення і якістю проекційної апаратури.

Текст повинен читатися з найвіддаленішої точки приміщення, де відбувається демонстрація.

Приблизні рекомендовані розміри шрифтів (з урахуванням демонстрації презентації в маленькому навчальному класі):

заголовок 22-28 pt;

підзаголовок 20 -24 pt;

текст 18 - 22 pt;

підписи даних у діаграмах 18 - 22 pt;

шрифт легенди 16 - 22 pt;

інформація в таблицях 18 -22 pt.

Пам'ятайте, чим більше приміщення і далі глядачі (діти) від екрана, тим більшим повинен бути шрифт.

Найменшу висоту літери (h), проектованої на екран можна розрахувати за формулою: h = 0, 003D, де D - відстань від учнів, які сидять за останніми столами кабінету, до екрана.

Не рекомендується змішувати різні типи шрифтів. Не можна зловживати великими літерами, бо вони читаються гірше.

Єдність у виборі кольору слайдів презентації, шрифтів, розташування тексту, заголовків, картинок; використання рамок, заливки та ін. забезпечує єдиний стиль в оформленні. Разом з тим, презентація не повинна бути однотипною і монотонною. Це досягається розумним різноманітністю прийомів оформлення і змісту.

Текст

Кількість тексту на слайді регулюється з урахуванням призначення самої презентації і категорії людей, на яких вона розрахована. (Чим молодші діти, тим менше інформації на слайді має бути).

З точки зору ефективного сприйняття текстової інформації один слайд, в середньому, повинен містити 7 - 13 рядків. На слайді слід розташовувати список не більше 5-6 пунктів, у кожному з яких - не більше 5-6 слів.

Текстова інформація на слайді відображає мету і зміст заняття (лекції, виховного заходу). З точки зору змісту, текст на слайді - це визначення, висновки, формули, перелік об'єктів та ін., Як правило, один слайд - одна ідея.

Діаграми і таблиці

Діаграми і таблиці використовуються в презентаціях для подання цифрових і статистичних даних. Вони виконують завдання підвищення наочності, образності лекції, виступу чи доповіді. Для педагога застосування таблиць та діаграм має значення і з точки зору формування у школярів умінь аналізувати, порівнювати отриману навчальну інформацію та робити власні висновки. Тобто в педагогічній практиці вони розглядаються як форма, прийом подання навчальної інформації.

Для того щоб діаграми і таблиці повною мірою виконували свої функції в презентації, необхідно їх якісне оформлення.

Текстова інформація в таблиці не повинна добре читатися. Тому розмір шрифту визначається у відповідності з вимогами до тексту, представленими вище. Слід зазначити, що шрифт таблиці, може бути на 1-2 пункти менше, ніж основний текст на слайді.

Одну таблицю можна розмістити на кількох слайдах (із збереженням заголовків) щоб уникнути дрібного шрифту

Таблиця презентації може стати більш наочною, якщо використовувати прийоми виділення окремих областей таблиці.

Розмір і вид діаграми на слайді визначається відповідно до вимог ефективного сприйняття наочній і текстової інформації.

З точки зору сприйняття графічних об'єктів, на одному слайді рекомендується розміщувати не більше 3-х кругових діаграм.

· Тип діаграми має відповідати типу відображуваних даних

Дані та підписи не повинні накладатися один на одного і зливатися з графічними елементами діаграми.

Якщо при форматування слайда є необхідність пропорційно зменшити розмір діаграми, то розмір шрифту повинен бути збільшений з таким розрахунком, щоб текстова інформація читалася.

Таблиці і діаграми краще розміщувати на світлому або білому тлі

При демонстрації таблиць і діаграм доречно послідовне поява текстової інформації, що досягається за допомогою налаштувань анімаційних ефектів. При цьому слід дотримуватись правил: єдність стилю подачі матеріалу; зручність сприйняття текстової та наочної інформації.

Схеми

Схеми презентації це можливість образного, абстрактного подання численних рядів, класифікацій об'єктів і зв'язків між їх компонентами.

Як і діаграми, схеми виконують завдання забезпечення образності, наочності змісту теоретичного матеріалу. Так само, як і таблиці, схеми дозволяють комплексно, системно надати текстову інформацію.

Як правило, на одному слайді розміщується одна схема.

Схема розташовується в центрі слайда, заповнюючи всю його площу.

Кількість елементів на схемі визначається, з одного боку, її призначенням, а з іншого - елементарним правилом «розумності», з точки зору зорового сприйняття.

Текстова інформація у схемі має добре читатися. Тому розмір шрифту визначається у відповідності з вимогами до тексту, представленими вище.

При виборі колірної гами та конфігурації об'єктів схеми пам'ятайте, що схема - це наочний образ змісту. Зовнішній вигляд схеми повинен гармонійно поєднуватися з іншими слайдами презентації

Малюнки, фотографії

Малюнки найчастіше використовуються для: роз'яснення абстрактних понять теоретичного лекційного матеріалу. Фотографії і малюнки забезпечують образне уявлення змісту виступів.

Загальні вимоги до використання малюнків та фотографій на слайдах:

чіткість, якість виконання самих фотографій і малюнків;

відповідність фотографій, малюнків (як зорового ряду) текстового змісту (фото і малюнки необхідно підписувати);

розумне дозування кількості фотографій і малюнків в презентації і на одному слайді (як правило, це 3-5 зображень для ілюстрації однієї ідеї).

розміщення фотографій і зображень на слайді має відповідати загальним дизайн-ергономічним вимогам екранного подання інформації;

для полегшення ваги презентації», тобто зменшення обсягу файлу фотографії рекомендується подавати у стислому вигляді.

Грамотно підібране зображення посилює увагу, позитивно впливає на розуміння змісту навчального заняття, позитивно впливає на емоційний фон заняття (заходу).

Анімація та ефекти

Одна з найпривабливіших особливостей презентації - звичайно - ж інтерактивність, що забезпечується різноманітними анімаційними ефектами.

Побачене спочатку постає перед нами як образ - ми реагуємо на поведінку об'єкта (рух, зміна форми і кольору), виділяємо розмір, колір, форму, а потім звертаємо увагу на зміст.

Розуміння закономірностей сприйняття, грамотне, планомірне використання прийомів анімації - запорука підвищення ефективності сприйняття матеріалу, представленого в презентації.

За допомогою анімації створюється модель будь-якого процесу, явища, наочного рішення задачі, послідовність виконання яких-небудь дій, відповідей на запитання тощо Плануючи і оцінюючи презентацію, пам'ятайте: анімація та ефекти - тільки до місця.

Не слід захоплюватися анімаціями, пам'ятаючи про те, що важливий не зовнішній ефект, а зміст інформації.

Застосування презентацій

Пам'ятайте, презентація супроводжує мова педагога (лектора), але не замінює її. Тому текстовий зміст презентації повинно передувати або роз'яснювати певні положення, озвучені педагогом, але не повторювати слово в слово. Особливу увагу слід звернути на розподіл змістового наповнення між словами педагога і вмістом кожного слайда. Слова і пов'язані образи повинні бути обов'язково узгоджені у часі.

Педагог повинен бути компетентний в роботі з даними ресурсом (підготовлений до роботи з презентацією): знати технічні основи, володіти методичними прийомами використання даного ресурсу на уроці (у виховному заході, лекції тощо).

Пам'ятайте, що демонстрація презентації ролика займає всю увагу дітей (слухачів), тому інформація, яка дається педагогом по ходу демонстрації, повинна відповідати змісту презентації, бо іншого все одно не буде сприйматися.

Зверніть увагу на те, що будь-який інформаційний кадр (сторінка, слайд) сприймається спочатку як образ, незалежно від його справжньої природи.

Пам'ятайте, що грамотна інтеграція ІКТ та педагогічних технологій забезпечує найбільшу ефективність освітнього процесу. Педагогу важливо перетворити учня з глядача на співучасника. На це повинна працювати і презентація її структура і зміст можуть забезпечувати і підтримувати взаємодію педагога і учнів.

Виконання даних рекомендацій дозволить забезпечити якісне оформлення і зміст презентацій, відповідність основним критеріям:

Критерії оформлення:

відповідність оформлення цілям і змісту презентації;

єдиний стиль в оформленні;

розумне різноманітність змісту та прийомів оформлення;

грамотне використання різних шрифтів, списків, таблиць, схем, ілюстрацій (малюнків, фото);

якісне форматування тексту;

якісне технічне оформлення зображень (відповідні розміри, чіткість, яскравість малюнків і фотозображень;

дизайн та естетика оформлення;

свідоме, обгрунтоване застосування анімації, настроювання анімаційних ефектів.

Критерії змісту:

відповідність змісту презентації змісту навчального заняття (виховного заходу);

відповідність змісту презентації цілям, структурі самого заходу;

слайд повинен мати просту, зрозумілу структуру і містити текстові або графічні елементи, які несуть у собі зоровий образ як основну ідею слайда;

не варто перевантажувати візуальний ряд занадто детальними й точними даними.

Критерії застосування:

текстовий зміст презентації не повинно повторювати мова педагога слово в слово, має бути поділ змістового наповнення між словами педагога і вмістом кожного слайда;

компетентність педагога у використанні презентацій: знання технічних основ, володіти методичними прийомами використання даного ресурсу на уроці;

інтегроване використання презентації і педагогічних технологій.

Критерії технічної готовності:

хороший стан і готовність апаратури до роботи;

раціональне, розумне, безпечне розміщення апаратури;

наявність затемнення і швидке управління ним;

відповідність загальним гігієнічним умовам;

відповідність санітарно-гігієнічним нормам і вимогам при використанні комп'ютера та мультимедійного обладнання.

 

Для складання рекомендацій використані:

1. Санитерно-епідеміологічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму роботи дошкільних організаціях від 22 липня 2010 року № 91 (Санпін 2.4.1.2660-10).

2. Санитерно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання у загальноосвітніх установах від 29 грудня 2010 року № 189 (Санпін 2.4.2.2821-10).

3. Матеріал з сайту Фестиваль педагогічних ідей "Відкритий урок" та "Інтернет - Гномик" (i-Gnom.ru).

4. Габдуллина З.М. Розвиток навичок роботи з комп'ютером у дітей 4-7 років. Волгоград, 2010.

5. Кочергіна Г.Д., Оцінка ефективності використання мультимедійних презентацій в педагогічному процесі http: //rrrc.roslobr.ru/