Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечити на своїх веб-сайтах ( у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • Статут закладу освіти;
 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • Структура та органи управління закладу освіти
 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ( для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • Мова освітнього процесу;
 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх зміщення(у разі його проведення)
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти( згідно з ліцензійними умовами)
 • Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
 • Напрями гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • Результати моніторингу якості освіти;
 • Правила прийому до закладу освіти;
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок на надання та оплати;
 • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про  надходження та використання всіх отриманих коштів інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отримання як благодійна допомога, із  зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статі, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщаються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом
 3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами